رهایی یک دانشجوی دختر ایرانی از بازداشت در فرودگاه نیویورک - SARANEH.com
فرودگاه نیویورک
اجتماعی2017-01-29

رهایی یک دانشجوی دختر ایرانی از بازداشت در فرودگاه نیویورک

وحیده راسخی، دانشجوی دوره دکترا که در بدو ورود به فرودگاه نیویورک به خاطر دستور جدید دونالد ترامپ بازداشت شده بود، آزاد شد.