راه حل کمدین ایرانی برای حل مشکل ورود ایرانیان به آمریکا - SARANEH.com
دو تابعیتی
سرگرمی2017-01-29

راه حل کمدین ایرانی برای حل مشکل ورود ایرانیان به آمریکا

حسن ریوندی، کمدین ایرانی به مشکل ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا با یک کلیپ طنز واکنش نشان داده است.