فیلمبرداری از آتش سوزی پلاسکو از داخل هواپیما - SARANEH.com
تصویر
سرگرمی2017-01-24

حل مشکلات تهران به شیوه عباس جدیدی

عباس جدیدی، عضو شورای شهر تهران توصیه ای دارد برای همگان که احتمالا با این شیوه می توان تمام مشکلات تهران را حل کرد و جلوی فجایعی همچون پلاسکو را گرفت.