درگیری خداداد عزیزی با خبرنگاران - SARANEH.com
اهواز
ورزشی2017-01-29

درگیری خداداد عزیزی با خبرنگاران

اعلام پنالتی توسط داور فولاد - سیاه جامگان سبب شد تا خداداد عزیزی، سرمربی سیاه جامگان تیمش را از زمین بیرون بکشد. در پی این اقدام داور تصمیمش را عوض و اعلام کرد که پنالتی نبوده است.