گزارشی از گرد و غبار در اهواز - SARANEH.com
ادارات
اجتماعی2017-01-29

گزارشی از گرد و غبار در اهواز

اهواز باردیگر در زیر لایه‌ای از گرد و غبار پنهان شد.